EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Samorządowiec Roku 2012 – 2013 Województwa Śląskiego

Oficyna Wydawnicza Regiony oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP przeprowadzili IV edycję konkursu „Samorządowiec Roku 2012 – 2013 Województwa Śląskiego”. Konkurs miał na celu wyłonienie liderów wspólnot samorządowych z terenu całego województwa śląskiego, wyróżniających się oryginalnymi działaniami, służącymi lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz tworzących warunki dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, przyczyniających się do unowocześnienia potencjału społecznego i gospodarczego miast, gmin i powiatów. W konkursie ocenie poddany został wkład i dokonania liderów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia ich otwartości na problemy i oczekiwania mieszkańców, poszukiwania aktywnych form komunikowania się władz ze społecznościami lokalnymi, innowacyjność w kreowaniu polityki lokalnej oraz współpraca z biznesem i trzecim sektorem w budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Na terenie woj. śląskiego jest 167 gmin, w tym 49 miejskich, 22 miejsko-wiejskich i 96 wiejskich oraz 36 powiatów. To w sumie taka liczba samorządów daje, zaangażowanych w pracę dla lokalnych społeczności, około 4.500 radnych, przewodniczących rad, prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Decyzją Kapituły laureatami konkursu zostali m.in. burmistrz naszej Gminy Rita Serafin i przewodniczący rady miejskiej Manfred Wrona. Nasi samorządowcy 15 maja br. odebrali wyróżnienie – Złoty Klucz 2012-2013, jako jedyni uczestnicy tej uroczystości z Powiatu Raciborskiego.

Kapituła w skład, której wchodzili przedstawiciele środowisk artystycznych, kulturalnych, naukowych i gospodarczych stawiają sobie za cel promowanie postaw kreatywnych i zaangażowanych działaczy samorządowych i ich dokonania mogące znaleźć zastosowanie we wspólnotach województwa śląskiego.

Zgłoszenia do konkursu dokonywali mieszkańcy gmin i instytucje samorządowe, urzędy miast i gmin  organizacje pozarządowe, partie polityczne, komitety wyborcze oraz redakcje prasy lokalnej.

Zgłoszenia przyjmowane były do końca marca 2014 r.

Wydarzenie było objęte patronatem medialnym miesięcznika „EUROPERSPEKTYWY”.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska