EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Spotkanie dotyczące budowy wałów przeciwpowodziowych

Wczoraj (23 lipca 2015 r.) W Świetlicy Wiejskiej w Rudzie odbyło się spotkanie dotyczące budowy wałów przeciwpowodziowych w sołectwach Turze i Ruda.

W spotkaniu udział wzięli:

Gabriela Tomik Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, Józef Paśnik kierownik budowy z firmy SKANSKA, Andrzej Schulz Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Marta Herzog Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Waldemar Niemiec Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu, Bogusława Łagosz  Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu, Marcelina Waśniowska Sołtys Sołectwa Turze, Jan Stanek Sołtys Sołectwa Ruda, Kazimierz Wołek Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Raciborzu, Piotr Staroń Inspektor w Referacie IB Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat stanu dróg wzdłuż Odry wykorzystywanych do budowy wałów. Firma SKANSKA wraz z przedstawicielami ŚZMiUW otrzymali od przedstawicieli Gminy protokół z uwagami dotyczącymi infrastruktury drogowej i urządzeń melioracyjnych. Przedstawiciele wykonawcy poinformowali, iż odniosą się od przekazanych uwag.

 Planowany termin zakończenia budowy wałów prawobrzeżnej strony o długości 4285 metrów to sierpień 2015 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska