EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Spotkanie przedstawicieli samorządu Gminy Kuźnia Raciborska z nauczycielami

W dniu 14 października w całej Polsce uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich nauczycieli, ale także ludzi związanych z pracą w oświacie. Święto upamiętnia rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. W tym dniu we wszystkich szkołach i przedszkolach odbyły się uroczyste akademie uświetnione występami dzieci i młodzieży.

Z tej okazji, w dniu 15 października,  w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej z wyróżnionymi nauczycielami i dyrektorami szkół i przedszkoli spotkali się Burmistrz Miasta Paweł Macha oraz Zastępca Burmistrza Gabriela Tomik. W spotkaniu z przedstawicielami oświaty uczestniczyli zaproszeni goście: Sabina Chroboczek-Wierzchowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, Elżbieta Kozłowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Mariola Wajda – Radna, członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Spotkanie rozpoczęła Pani Gabriela Tomik, która w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywa szkoła, która nie tylko kształci młodego człowieka, ale także wychowuje i wpływa na relacje z innymi. O ważnej roli oświaty w kształceniu młodych pokoleń oraz roli samorządu w utrzymywaniu edukacji na wysokim poziomie mówił Burmistrz Paweł Macha oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska.

Dzień Edukacji był okazją, aby wyróżnić nauczycieli i dyrektorów za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej. W Gminie Kuźnia Raciborska wyróżnienia otrzymali  nauczyciele, którzy oprócz kierowania placówkami oświatowymi oraz wykonywaniem obowiązków dydaktyczno-wychowawczych podejmowali działania przyczyniające się do promocji szkoły i gminy, oraz służyły lokalnej społeczności.

Doceniając działalność i zaangażowanie w 2015  w Gminie Kuźnia Raciborska Nagrodę Burmistrza otrzymali:

  1. Marzenna Buława – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Kuźni Raciborskiej.
  2. Wojciech Gdesz –nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Kuźni Raciborskiej.
  3. Renata Domańska – dyrektor Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.
  4. Kornelia Reichel – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej.
  5. Kornelia Hoinza – dyrektor Przedszkola w Rudach.
  6. Kinga Apollo – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Kuźni Raciborskiej.
  7. Adrian Plura –dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Rudach.

Podczas uroczystości wręczono Listy Gratulacyjne nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela dyplomowanego w 2015 roku uzyskali: Ewa Kanak, Ewa Mucowska i Anna Panusz nauczycielki wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Kuźni Raciborskiej, Katarzyna Sadowska nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej oraz Beniamin Miera nauczyciel wychowania fizycznego w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudach.

W czasie spotkania wręczono również Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Klaudii Trestka, nauczycielce wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej, oraz Panu Karolowi Skwarskiemu, nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Rudach. Z tej okazji nauczyciele mianowani w obecności wszystkich uczestników spotkania złożyli uroczyste ślubowanie.

Szczególne Podziękowania Burmistrza za pracę, wspieranie dyrektorów szkół i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów oświatowych otrzymali:  Bożena Zamkotowicz – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej i Renata Sobczyk – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach oraz dyrektorzy placówek niepublicznych: Edyta Depta –Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach i Halina Rogosz – Dyrektor  Społecznego Przedszkola w Budziskach.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać  przy kawie i ciastku.

Spotkanie przebiegało w bardzo uroczystej i podniosłej atmosferze.

{gallery}nauczyciel_2015{/gallery} 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska