EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Odra nie uznaje podziałów administracyjnych

W dniu 20 października 2015r. Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha spotkał się z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego Andrzejem Szczeponkiem – Z-cą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Joanną Ślusarczyk- Dyrektorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Waldemarem Niemcem – Kierownikiem Biura terenowego ŚZMiUW w Racibórzu w sprawie brakującej linii wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na granicy województwa.

Przypomnę, że Gmina Kuźnia Raciborska od stycznia br. zgłasza Marszałkowi i Wojewodzie problem braku bezpieczeństwa mieszkańców w  części zachodniej z powodu dziury w linii zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Uwaga zgłoszona do protokołu odbioru końcowego Budowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odra, odcinek Turze-granica województwa 6 września br, o konieczności zamknięcia linii obrony swoich mieszkańców przed powodzią znalazła swój finał na dzisiejszym spotkaniu. Omówiono wariant „opolski” tj. dokończenie linii 150 mb wałów do powiązania z istniejącym starym wałem oraz dwa warianty Burmistrza.

Pierwszy proponujący prowadzenie linii wałów przeciwpowodziowych wzdłuż cieku Pogonica. Drugi z wariantów Burmistrza to doprowadzenie linii wałów do miejsca planowanego wału przeciwpowodziowego Podświecie.

Zaproszeni goście, którzy wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Kuźnia Raciborska to: Omówione zostały również sprawy zmiany miejsca magazynowania szandoru przeciwpowodziowego na terenie istniejącej przepompowni na rzece Ruda w Turzu, wspólnego wniosku Gmin Nędza i Kuźnia Raciborska do firmy TAURON w sprawie  wyniesienia urządzeń stacji TRAFO zasilających przepompownie na dopływach do Odry (Turze i Ciechowice), budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kuźnia Raciborska.

Jednocześnie Burmistrz podkreślił, że żaden Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym nie ma w obecnych warunkach sensu w naszej gminie bez zakończonej budowy zbiornika Racibórz Dolny. – Nie zamknięta linia wałów na granicy województw stwarza kumulację niebezpieczeństwa moich mieszkańców. Wzywam do natychmiastowego podjęcia działań Wojewodę i Marszałka Województwa Śląskiego. Rzeka nie uznaje podziałów administracyjnych i kompetencyjnych- powiedział Burmistrz na zakończenie spotkania w Kuźni Raciborskiej. Zauważył też, że istnieje możliwość wykorzystania wyrobiska pokopalnianego Kotlarnia na cele ochrony przeciwpowodziowej miasta Kuźnia Raciborska poprzez wykorzystanie systemu cieków leśnych na terenie gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa. Takie rozwiązanie wydaje się również sposobem na zminimalizowanie problemu suszy w zasobach leśnych. Przywraca również poziom wód gruntowych obszarom rolniczym wokół planowanego zbiornika Kotlarnia.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa, zlokalizowanych na granicy dwóch województw (śląskiego i opolskiego) było również tematem spotkania urzędników administracji samorządowej i rządowej w Bierawie. Wójt Gminy, Krzysztof Ficoń gościł Wojewodę Opolskiego, Starostę i Wicestarostę Powiatu Kędzierzyn-Koźle oraz uczestników spotkania w Kuźni Raciborskiej (reprezentacja województwa śląskiego) wraz z Burmistrzem Pawłem Machą.  

Wojewoda Ryszard Wilczyński zaproponował, by samorządy zleciły wykonanie koncepcji budowy wałów. ” – Musimy dopiero po zakończeniu jakichś etapów, chociażby w gminie Dobrzeń Wielki, znaleźć pieniądze na realizację. Teraz uważam, że ten, kto lepiej się zorganizuje do procesu zabezpieczenia swojego obszaru, swoich interesów, ten będzie miał większe możliwości do pozyskania środków – tłumaczy.” (przyp.red.radiopark). Strona śląska nie posiada zaplanowanych środków finansowych w najbliższym budżecie. Wniosek- wciąż brakuje konkretów. Jednym z rozwiązań jest porozumienie gmin w celu opracowania koncepcji ochrony  swoich mieszkańców.

http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/radio-park-939/kedzierzyn-kozle/item/18020-narada-w-bierawie-jaki-plan-na-pow%C3%B3d%C5%BA?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top