EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Stanowisko Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie transportu zbiorowego

Szanowni Mieszkańcy,    

                W związku z publikacją zamieszczoną na newsletterze Starostwa Powiatowego w Raciborzu w dniu 29 listopada br., na temat redukcji kursów i skrócenia tras autobusów PKS, chciałbym zamieścić moje stanowisko w tej sprawie: 

1. „Powiat Raciborski jest wspólnie z gminami organizatorem transportu publicznego” – Powiat Raciborski jest organizatorem transportu publicznego na terenie powiatu, a Gmina na terenie gminy, a to duża różnica, ponieważ Gmina Kuźnia Raciborska organizuje transport gminny na swoim terenie np. linia 44 (Kuźnia Raciborska-Rudy-Kuźnia Raciborska), a koszty tej linii Gmina pokrywa sama.

2. „W oparciu o przepisy zapewnia komunikację pomiędzy miejscowościami w poszczególnych samorządach, realizując w ten sposób zadanie własne gmin” – Zadanie własne gminy realizuje Gmina, a powiatu Powiat. Gmina Kuźnia Raciborska nie domaga się wsparcia we własnych zadaniach.

3. „W ramach powyższego działania gminy, w formie rekompensaty, partycypują finansowo w kosztach PKS…” – znowu błąd, Gmina nie rekompensuje, tylko udziela pomocy finansowej na zadanie własne powiatu. Tak jak, np. kolejna pomoc przygotowana dla tego samego adresata na jego zadania własne na rok 2020 zostanie udzielona w wysokości 975 935,18 zł (remont drogi powiatowej w Turzu).

4. Rozkład jazdy autobusów oraz ceny biletów ustala PKS w konsultacji ze Starostą Raciborskim – Gmina Kuźnia Raciborska jest tylko informowana o podjętych decyzjach, czasami proszona o opiniowanie. Piątkowa korekta kursów nastąpiła bez konsultacji, a termin i sposób powiadomienia pozostawia wiele do życzenia.

5. Nieprawdą jest, że z inicjatywy Gmin Kuźnia Raciborska i Nędza przeprowadzono „kontrolę rozliczeń przychodów i kosztów publicznego transportu zbiorowego”. Gminy zleciły podmiotowi zewnętrznemu „analizę kosztów i przychodów oraz rozliczeń” jakie organizator transportu zbiorowego prowadził w okresie od 1 marca do 30 września 2019 roku celem uzyskania „rekompensaty” na terenie obu gmin. Zlecona analiza nie stanowiła kontroli finansowej przedsiębiorstwa PKS.

6. Gmina Kuźnia Raciborska rozliczyła się z wnioskowanej przez Starostwo Powiatowe kwoty określonej w Umowie na rok 2019, tj. 245 761 zł. Kolejne środki wnioskowane ponad tę kwotę przez Starostwo na bieżący rok są sprzeczne z Umową.

7. Dalsze finansowanie transportu publicznego gwarantowane jest identyczną kwotą ujętą w projekcie budżetu Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2020.

8. Za ostatni okres Gmina Kuźnia Raciborska ponosiła większe koszty utrzymania przedsiębiorstwa należącego do Starosty niż sam Powiat. Mianowicie był to udział procentowy:

Gmina Kuźnia Raciborska       17%

Gmina Nędza                              14%

Powiat Raciborski                      16%

Gmina Kornowac                       3%

Gmina Krzanowice                    9%

Gmina Krzyżanowice                12%

Gmina Pietrowice Wielkie        18%

Gmina Rudnik                            11%

Gmina Racibórz                         0%        

9. Propozycja zwiększenia udziału Powiatu do 25% od listopada, różni się od tej proponowanej przez audytora.

Reasumując, adresatem uwag na temat rozkładu jazdy i cen biletów na trasach obsługiwanych przez raciborski PKS jest samo przedsiębiorstwo i organ sprawujący nad nim nadzór czyli Powiat.

Szanowni Mieszkańcy, numery telefonów do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu publicznego – autobusowego można znaleźć na stronie internetowej PKS Racibórz oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

 

 

Z poważaniem,

Paweł Macha
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska