EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Straż Graniczna informuje ws obowiązujących zasad przy przekraczaniu granicy państwowej RP

W związku z opublikowaniem w dniu 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 574 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązują nowe obostrzenia sanitarne przy przekraczaniu granic państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny, podróżnych przekraczających granice państwowe RP, stanowiące granice zewnętrzne w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm).

Pozostałe kategorie osób, wobec których nie stosuje się obowiązku odbycia kwarantanny
w trakcie przekraczania granicy państwowej RP, pozostają aktualne.

Natomiast osoby odbywające podróż statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen,
od 30 marca br., mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim należy okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej.

Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu, po przylocie z krajów strefy Schengen, zwolnione są osoby wymienione w § 3 ust. 1  i ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19 rozporządzania Rady Ministrów z dn. 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512 z późn. zm.).

Osoby podróżujące z krajów strefy Schengen, które nie będą legitymowały się negatywnym wynikiem testu lub które nie należą do kategorii osób zwolnionych z kwarantanny są zobowiązane odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej wobec pasażerów przylatujących ze strefy Schengen będą prowadzić kontrole sanitarne w celu weryfikacji posiadania negatywnego testu. 

 

Okres odbycia kwarantanny  może ulec skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy państwowej RP (wewnętrznej, jak i zewnętrznej).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska