EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wizyta Komisji senackiej ds. rozwoju terytorialnego, administracji publicznej oraz środowiska Republiki Czeskiej

23 listopada br. w Kuźni Raciborskiej spotkali się samorządowcy i organizacje społeczne z przedstawicielami Parlamentu Czeskiego. Delegacja czeska to przedstawiciele Komisji Senackiej ds. rozwoju terytorialnego, administracji publicznej oraz środowiska oraz Ministerstwa Środowiska. Delegacja czeska przyjechała do Kuźni Raciborskiej prosto z Urządu Marszałkowskiego, gdzie wcześniej spotkała się z Marszałkiem Henrykiem Mercikiem. Gościom przewodniczyła Senator Parlamentu Czeskiej Republiki Zdeňka Hamousová. Pani Senator przedstawiła zainteresowanie strony czeskiej pozytywnymi zmianami w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Polsce. Potwierdziła też fakt o  trwających pracach nad opracowaniem Studium Wykonalności dla Projektu wodnego Dunaj-Odra-Łaba oraz przedstawiła poparcie dla odcinka drogi wodnej łączącego Polskę z Czechami. Wizyta przebiegała w formie bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami polskich miast i gmin nadodrzańskich. Wójtowie, burmistrzowie i starosta przedstawili swoje poparcie dla planowanej drogi wodnej w regionie przygranicznym wskazując na rozwój swoich gmin, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz przywrócenie właściwej gospodarki wodno-gruntowej poprzez retencję wody w regionie. Wśród obecnych należy wymienić przedstawiciela Wojewody Śląskiego, Andrzeja Szczeponka. Członek Stowarzyszenia Rada Kapitanów Żeglugi śródlądowej kpt. ż. ś. Andrzej Podgórski, podsumował wypowiedzi dotyczące przedstawionych korzyści przez samorządy. Jego zdaniem należy wziąć pod uwagę nie tylko korzyści środowiskowe i gospodarcze/niska emisja spalin, bezpieczeństwo hydrologiczne, poprawa gospodarki rolnej i leśnej ect/ ale też i społeczne, szczególnie dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach kołowych poprzez przeniesienie części towarów przemysłowych na drogi wodne. Delegacja z Parlamentu Czeskiego odwiedzi dziś (24 listopada br.)Marszałka Małopolskiego a jutro w Warszawie planowane są dalsze spotkania czeskich Senatorów w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Senacie RP.

 

Lista obecnych ze strony czeskiej i polskiej podczas spotkania:

Senator Jitka Seitlová – místopředsedkyně výboru, vedoucí delegace

Senator Zdeňka Hamousová – členka výboru

Senator Petr Vícha – člen výboru

Sekretarz Kancelarii Senackiej: paní Jana Kružíková – tajemnice výboru

Ministerstwo Środowiska: Mgr. Vendula Breburdová

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Szczeponek   

Starosta Raciborski Ryszard Winiarski        

Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz Irena Żylak  

Naczelnik Wydziału Drogowego Urzędu Miasta Rybnik Jacek Hawel     

Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki         

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała      

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha

Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń        

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bierawa Czesław Kudzia

Kierownik Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gorzyce Izolda Gajowska   

Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys      

Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministerstwie Środowiska / Zastępca Wiceburmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Gabriela Tomik  

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej Kpt. ż. ś. Andrzej Podgórski  

Z-ca Dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu Morawskośląskiego/Czechy Paveł Santarius        

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w K-Koźlu Mariusz Przybylski    

Członek Rady Miasta Racibórz/Dyrektor MOKSiR Michał Fita    

{gallery}2016/senat_czeski{/gallery}

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska