EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wyróżnienie w rankingu „Wspólnoty” za efektywność wydatków na oświatę

W dniach 24-25 marca w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, na której zaprezentowano wyniki najnowszego rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” dotyczącego kosztów uzyskania wzrostu wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz wielkości nakładów na oświatę w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Na uroczystej gali uhonorowano pierwsze pięć samorządów w wyznaczonych kategoriach, które uzyskały najlepsze wyniki w przeprowadzonej analizie.

Gminy oceniano w kategoriach: miasta wojewódzkie, inne miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, małe miasta, gminy wiejskie.

Wysokość dopłat gminnych do subwencji oświatowej (w przeliczeniu na jednego ucznia) była przedmiotem pierwszego z prezentowanych zestawień rankingowych. Zaprezentowano gminy, które wykazały najwyższe dopłaty do otrzymywanej subwencji

Postawiono jednocześnie pytanie: Skoro samorządy tak dużo środków przeznaczają na finansowanie oświaty, to jaka jest efektywność tych wydatków. Czy oświata funkcjonuje lepiej tam, gdzie wydaje się na nią więcej pieniędzy? Dla stworzenia zestawienia rankingowego posłużono się pochodzącymi z badania Instytutu Badań Edukacyjnych danymi o „edukacyjnej wartości dodanej”, odnoszącymi się do postępów osiąganych przez uczniów gimnazjum i potraktowano ją jako wskaźnik reprezentujący skuteczność całego systemu oświatowego w gminie. Koszt osiągnięcia tego wskaźnika (mierzony dopłatą gminy do otrzymywanej subwencji oświatowej) wyższego od zera wartości dodanej ustalono jako kryterium w rankingu.

I w tym rankingu Gmina Kuźnia Raciborska wyróżniona została za efektywność wydatków na oświatę, plasując się na piątym miejscu w kategorii ‘małe miasta”. 


Wyróżnienie dla Gminy Burmistrz Rita Serafin przyjmowała z rąk redaktora naczelnego pisma „Wspólnota” Janusza Króla.

W piątce wyróżnionych, obok naszej Gminy, znalazły się także Cybinka, Dynów, Leśnica i plasująca się na I miejscu Rabka – Zdrój.


Gala odbyła się w Teatrze Kamienica, gdzie gości powitał jego właściciel Emilian Kamiński i redaktor naczelny „Wspólnoty” Janusz Król

Po wręczeniu wyróżnienia z Burmistrz Rabki-Zdroju mgr inż. Ewą Przybyło

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top