EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zakończenie dwóch projektów w Rudach

Przed południem 21grudnia 2020 r. w Rudach, obyło się uroczyste zakończenie dwóch projektów realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych. W uroczystościach udział wzięli :
marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, starosta raciborski Grzegorz Swoboda, wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń, dyrektor biura Subregionu Zachodniego Adam Wawoczny, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Witold Witosza, sekretarz Nadleśnictwa Janusz Popadiuk oraz  burmistrz Paweł Macha wraz z zastępcą Sylwia Brzezicką-Tesarczyk.

W ramach wizyty w Rudach zaproszeni goście odwiedzili okolice remontowanych dróg, zwiedzając Bazylikę i Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach oraz termomodernizowanie przedszkole.

Pierwszy z projektów to  „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach”, realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane było przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zrealizowanych prac to:  2.978.035,75 zł . Wykonawcą robót był : HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Boronowie.

Zakres prac obejmował przebudowę ulicy Cysterskiej na całej jej długości tj 1021 mb i ulicy Sobieskiego  na długości  538 mb W ramach wykonywanych prac wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, całkowitą wymiana podbudowy, wymiana istniejących krawężników oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Aktualnie droga posiada w pierwszym odcinku  do Przedsiębiorstwa PREFROW kategorię KR 5, natomiast w dalszej części KR 3. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1559 mb. W ramach prac wykonano również remont parkingu przed budynkiem Nadleśnictwa w Rudach. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz warunków ruchu drogowego.

Drugi z projektów to termomodernizacja budynku przedszkola w Rudach zrealizowany w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane było przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs z podziałem na zadania. Wartość prac to: 734.462,23 zł
Wykonawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana, Andrzej Cwik z Turza.

Zakres prac obejmował kompletną termomodernizację budynku z uwzględnieniem wszystkich ścian zewnętrznych, piwnic oraz dachu. Wymieniono instalację elektryczną wraz z lampami, instalację centralnego ogrzewania wraz z wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł na pellet (biomasę). Wykonano również montaż powietrznych pomp ciepła  ze zbiornikami CWU 270l. W zakresie prac wykonano również kompletny remont piwnic, oraz malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola.  

{gallery}2020/remont_Rudy{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top