EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21

W dniach 17 do 21 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie pk. „RENEGADE/SAREX-21”. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z ćwiczeniem 20 maja 2021 r. w godz. 8:00-11:00 planowane jest uruchomienie syren alarmowych (zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku). W ramach treningu na terenie województwa śląskiego może zostać wyemitowany – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu. Procedurę alarmowania na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top