EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych.

O G Ł O S Z E N I E !

 

     Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że zgodnie z art.21 ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t. j. Dz. U. 2014r., poz. 1153 z późniejszymi zmianami ) w dniu 07.09.2015 r., w  tutejszym Urzędzie ( pokój nr 16 ) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych, sporządzony na zlecenie Starosty Raciborskiego (sołectwa Rudy, Jankowice, Ruda Kozielska). Plan ten będzie podstawą do naliczania podatku leśnego, oraz prowadzenia gospodarki leśnej na Państwa gruntach.

 

     Równocześnie informujemy, że w okresie 30 dni od daty wyłożenia planu tj. do dnia 06.10.2015 r. przyjmowane będą zastrzeżenia i wnioski właścicieli lasów dotyczące w/w planu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska