EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Firma odbierająca

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska na podstawie umowy.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska realizowany był przez firmę:

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez
Firmę:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez
Firmę:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez
Firmę:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

W okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska realizowany był przez
Firmę:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska realizowany był przez
Firmę:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska realizowany  był przez
Firmę:
PPHU KOMART Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
NIP: 631-00-00-078
Podwykonawcą zadania w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. było:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska realizowany  był przez
Firmę:
PPHU KOMART Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
NIP: 631-00-00-078
Podwykonawcą zadania w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. było:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska realizowany był przez
Firmę:
PPHU KOMART Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
NIP: 631-00-00-078
Podwykonawcą zadania w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. było:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-00-15-023

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska