EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XLIV/347/2021
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
POBIERZ

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2021
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
POBIERZ

UCHWAŁA NR XXVI/214/2020
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
POBIERZ

UCHWAŁA NR XIV/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
POBIERZ

UCHWAŁA NR XV/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
POBIERZ

UCHWAŁA NR XIV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
POBIERZ

UCHWAŁA NR XLIV/382/2018
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
POBIERZ

UCHWAŁA NR XLIV/383/2018
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
POBIERZ

UCHWAŁA NR XXXIX/346/2018
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmienionej
Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
POBIERZ

UCHWAŁA NR XXXI/296/2017
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
POBIERZ

UCHWAŁA NR XXXI/296/2017
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia
8 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
POBIERZ

UCHWAŁA Nr XIV/138/2015
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia
30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
POBIERZ

UCHWAŁA Nr XI/106/2015
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
POBIERZ

UCHWAŁA NR XI/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Kuźnia Raciborska
POBIERZ

UCHWAŁA NR XI/108/2015
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
POBIERZ

UCHWAŁA NR VIII/81/2015
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
POBIERZ

UCHWAŁA NR XXII/250/2012
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
POBIERZ

UCHWAŁA NR XXII/251/2012
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
POBIERZ

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska