EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sprzęt elektryczny

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wypełniając obowiązek art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK, który mieści się przy ul. Klasztornej 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, tel. 32 414 72 38.
PSZOK jest czynny cały rok ( z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach:
Wtorek – 8.00 do 16.00
Czwartek – 8.00 do 19.00  

Zużyty sprzęt RTV i AGD bezpłatnie można oddać  przy zakupie nowego sprzętu (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska