EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

STARE TELEFONY KOMÓRKOWE I ZUŻYTE BATERIE – NIE WYRZUCAJ ALE ODDAJ !

Stare telefony komórkowe i zużyte baterie mieszkańcy naszej gminy mogą legalnie wrzucać do specjalnych zielonych pojemników firmy Enviropol. Pojemniki znajdują się na partrerze w holu głównym  Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Mieszkańcy mogą wrzucać stare telefony komórkowe i zużyte baterie w godzinach pracy Urzędu.


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJW ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELINIERUCHOMOŚCINA TERENIE GMINYKUŹNIA RACIBORSKA


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)


UWAGA MIESZKAŃCY !!!

NOWY WZÓR DEKLARACJI – do pobrania  TUTAJ 

Oświadczenie o zgonie.

Oświadczenie o współwłaścicielu.

WAŻNA INFORMACJA DO DEKLARACJI


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ EcoHarmonogram >>>


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2024 roku

Pobierz harmonogram


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2023 roku

Pobierz harmonogram


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2022 roku

Pobierz harmonogram


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2021 roku

Pobierz harmonogram


STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R. NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023r. NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 lutego 2022

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 lutego 2021


 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

ULOTKA DOMY JEDNORODZINNE     ZABUDOWA WIELORODZINNA


 INFORMACJA

O TERMINIE WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚMIECI 

PRZYPOMINA SIĘ MIESZKAŃCOM O OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA
I KWARTAŁ 2024r., W TERMINIE DO DNIA 15.03.2024r.
II KWARTAŁ 2024r., W TERMINIE DO DNIA 15.06.2024r.
III KWARTAŁ 2024r., W TERMINIE DO DNIA 15.09.2024r.
IV KWARTAŁ 2024r., W TERMINIE DO DNIA 15.12.2024r.

OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO NUMER PODANY ZOSTAŁ MIESZKAŃCOM W PRZESYŁANYCH PISMACH, U SOŁTYSÓW, NA POCZCIE LUB W DOWOLNIE WYBRANYM BANKU.


UWAGA! PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI


UWAGA! PRZYPOMNIENIE O OPRÓŻNIANIU SZAMB


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – za 2023 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2021 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2020 r. – KOREKTA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2019 r. – KOREKTA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2020 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2018 – KOREKTA r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2013 r.

_______________________________________________________________________

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

_______________________________________________________________________

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

_______________________________________________________________________

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska