EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Kuźnia Raciborska informuje, że w roku 2018 podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kuźnia Raciborska, przekazały celem zagospodarowania odebrane przez siebie odpady do następujących instalacji:

2022 r.

I. ODPADY ZMIESZANE:
a) PUK „EMPOL” Sp. z o.o.  Os. Rzeka 133,34-451 Tylmanowa Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Rybnicka 125, 47 – 400 Racibórz
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125,47-400 Racibórz
b) BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1,44-240 Żory

2021 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) PUK „EMPOL” Sp. z o.o.  ZZO Racibórz
ul. Rybnicka 125, 47 – 400 Racibórz
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125,47-400 Racibórz
b) BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1,44-240 Żory

2020 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) PUK „EMPOL” Sp. z o.o.  ZZO Racibórz
ul. Rybnicka 125, 47 – 400 Racibórz
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
b) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125,47-400 Racibórz
c) BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik
III. POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
a) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. Rybnicka 125.
c) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

2019 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) PUK „EMPOL” Sp. z o.o.  ZZO Racibórz
ul. Rybnicka 125, 47 – 400 Racibórz
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
b) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125,47-400 Racibórz
III. POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
a) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. Rybnicka 125.
c) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

2018 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) COFINKO -POLAND Sp. z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
b) PUK „EMPOL” Sp. z o.o.  ZZO Racibórz
ul. Rybnicka 125, 47 – 400 Racibórz
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
b) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125,47-400 Racibórz
III. POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
a) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. Rybnicka 125.
b) COFINKO -POLAND Sp. .z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
c) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

2017 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) COFINKO -POLAND Sp. z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
b) PUK „EMPOL” Sp. z o.o.  ZZO Racibórz
ul. Rybnicka 125,47 – 400 Racibórz
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
b) BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Rycerska 101, 44-215 Rybnik
III. POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
a) COFINKO -POLAND Sp. z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
b) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

2016 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) COFINKO -POLAND Sp. z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
b) PUK „EMPOL” Sp. z o.o. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
b) BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
III. POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
a) COFINKO -POLAND Sp. z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
b) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

2015 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) KOMART Sp. z .o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
b) BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Rycerska 101, 44-215 Rybnik

2014 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

2013 r.
I. ODPADY ZMIESZANE:
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
b) MSO Racibórz, ul Rybnicka 125,47-400 Racibórz
c) ZPOK SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65 , Rybnik
II. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
a) KOMART Sp. z o.o. RIPOK ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
b) ZPOK SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65 , Rybnik
III. POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
a) COFINKO -POLAND Sp. z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska